Bossa d’orsa i timó per Laser. Amb butxaca de reixeta per accessoris, espais separats per a orsa i timó. Compartiment especific per canya de timó i stick.

<

c_contacte.html
c_prod_rep.html
c_pres.html
PRESENTACIÓc_pres.htmlc_pres.htmlshapeimage_5_link_0
 CONTACTEc_contacte.htmlc_contacte.htmlshapeimage_6_link_0
Home.html
INICIHome.htmlHome.htmlshapeimage_8_link_0
PRODUCTESc_prod_rep.htmlc_prod_rep.htmlshapeimage_9_link_0